Integració EDN i Escola Sant Josep de Navàs a la xarxa pública de la Generalitat

 

COMUNICAT CONJUNT AFA's ST JOSEP NAVÀS I EDN

SOBRE EL PREACORD D’INTEGRACIÓ AL SISTEMA PÚBLIC 

D’ENSENYAMENT

 

Benvolguts/des,

Aquestes últimes setmanes s’ha especulat molt sobre el futur de l’educació de les nostres escoles: Sant Josep i EDN. A dia d’avui, l’única certesa és que s’ha arribat a un preacord entre el Departament d’ Educació, l’Ajuntament i la Titularitat d’Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada perquè els dos nostres centres educatius quedin integrats a la xarxa pública. I és per això, que com a representants de les famílies de les dues escoles concertades del poble, donem suport a la decisió de la Fundació d’adherir-se al RD llei 10/2019, per esdevenir escola pública, ja que les famílies que hem escollit aquesta opció, no ha estat pel fet que siguin escoles concertades sinó pel seu projecte educatiu i el professorat que el forma i per tant, no dubtem que seguiran sent escoles de qualitat.

Un dels punts que està sent controvèrsia en aquests moments, és l’edifici en sí de l’EDN, però nosaltres l’entenem no com a la sortida fàcil  del Departament d’Educació sinó com una solució davant les dificultats evidents de trobar sòl públic i la limitació de recursos econòmics per construir nous edificis. I no només això, sinó que amb aquesta proposta d’integració de centres, també s’amplia l’oferta pública a Navàs en els cursos de  Batxillerat i Cicles Formatius.

Per altra banda, un altre punt en polèmica, és el futur del professorat; segons el RD llei 10/2019 del 18 de maig incideix que el personal docent interí dels centres públics passarà a formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. Com també es manifesta la voluntat de subrogar al personal docent del Sant Josep i l’EDN.

Per tant, no veiem aquesta proposta d’integració com a una amenaça sinó com a una oportunitat per a créixer. Cada escola ha treballat molt dur per portar a terme i consolidar el seu projecte educatiu. No hi pot haver res millor pel nostre poble que el fet de tenir dues escoles públiques d’infantil i primària amb projectes educatius diferenciats i que cada família pugui escollir el que més s’adapti al seu infant sense tenir cap pressió econòmica.

L’AFA d’una escola és un conjunt de persones voluntàries que tenim com a propòsit ajudar a l’escola en tot el que sigui possible. Com a AFAs del Sant Josep i de l’EDN, creiem necessari un treball conjunt entre els centres per arribar a un acord que beneficiï el futur dels nostres fills i filles.

La proposta d’integració de centres és que hi hagi dues escoles públiques d’infantil i primària amb els seus projectes educatius on totes les famílies del poble puguin escollir lliurement ( i sense perjudicis econòmics ni socials) l’escola que volen per als seus fills en funció dels seus projectes educatius i el seu claustre de mestres. Seria fer un pas enrere, suprimir un projecte educatiu com el que té el Sant Josep, que és centre de referència a nivell europeu. Des del 2019  és “ Monitoring eTwinning school” a Europa i actua com a model per altres centres en relació als projectes internacionals col·laboratius gràcies a la seva llarga trajectòria. A més és centre Erasmus+, centre examinador de Cambridge  i Escola Verda des del 2008. 

Per altra banda, entenem que la integració de l’EDN significa una fusió de projectes ( institut i EDN) ja que s’haurà de desenvolupar un projecte educatiu amb la millor part de cadascun. L’EDN és una escola que fa anys que està demostrant que té un projecte pedagògic molt potent, que s’ha sabut renovar, adaptar, obrir al poble... Estem segurs que els professionals de l’EDN i de l’IE Sant Jordi, cadascun amb el seu projecte, podran trobar punts en comú i arribaran a fer un tercer projecte, que es complementi un amb l’altre i crear-ne un altre encara més potent.

Defensarem aquesta proposta sempre des del respecte a tothom i sense menyspreu cap a ningú. Cal una postura basada en el constructivisme i no en la imposició i l’agressivitat, ni en la posició tancada a negociar res. Sense criticar res, ni ningú, i sobretot sense treure conclusions d’una informació que encara no tenim.

Som conscients que l’educació és un aspecte clau i important en tota família i que tot canvi genera un mar d’incerteses, però com hem dit abans, i no ens cansarem de repetir, només arribarem a bon port si remem plegats i deixem les crítiques i les acusacions infundades de banda. El que necessitem i volem ara, és una bona informació de tot plegat i després, partint d’aquesta base, cada part argumentarà i defensarà el que els sembli més important del nostre sistema educatiu sense tancar-nos de banda i sempre escoltant les altres parts.

Ara més que mai, hem de donar exemple,  no només als nostres fills i filles sinó també als pobles del voltant i així amb aquesta integració, crear unes escoles fortes i pioneres en la xarxa educativa de Catalunya.

 

Dir-vos també que aquesta mateixa carta s’ha fet arribar a l’ Hble. Sr. Josep Bargalló Valls, Conseller d'Ensenyament; a la Sra Dolors Collell Surinyach, directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central;  a la Sra. Pilar Contreras Llanas, Directora General de Centres Concertats i Centres Privats; al Sr Josep Gonzalez Cambray, Director General de Centres Públics;  a  l’ Il·lm. Sr. Alcalde de Navàs Salvador Busquets Gubianas, i a la Sra. Marta Manubens Oliveras, Regidora d’Educació i Festes de l’Ajuntament de Navàs 

 

Molt cordialment,

AFA ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS I AFA ESCOLA SANT JOSEP DE NAVÀSNavàs a 10 de febrer del 2021.

Comentaris